In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Home
Škola podporujúca zdravie - Zdravá škola 2009/2010 PDF Tlačiť E-mail
Aj v novom školskom roku sa bude projekt Zdravá škola snažiť formovať zdravé návyky našich žiakov. Podpora zdravia sa bude realizovať ako súčasť výchovy a vzdelávania vo vyučovacej i mimo vyučovacej činnosti.
Čítať celý článok...
 
Projekt Školské biozáhrady PDF Tlačiť E-mail
Od 07. septembra pokračuje Občianske združenie Jablonka spolu s našimi žiakmi na skrášľovaní školskej ovocnej záhrady.
Čítať celý článok...
 
Škola priateľská k deťom PDF Tlačiť E-mail

 alt      alt
 
Program Škola priateľská k deťom je postavený na myšlienke Dohovoru o právach dieťaťa. Pomocou stanovených kritérií vzdeláva a vychováva k uplatňovaniu práv dieťaťa celé kolektívy škôl - deti, pedagógov aj rodičov, pričom podstatným prvkom je participácia detí na chode školy.

Cieľom programu je vytvoriť v školách také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, sebaisto, a do ktorého chodí s radosťou.

Výchova k ľudským právam je stabilnou súčasťou Školského vzdelávacieho programu, učebných osnov a tematických výchovno-vzdelávacích plánov jednotlivých vyučovacích predmetov. V škole máme viacero násteniek, ktoré prezentujú Dohovor o právach detí, práva detí, prácu školy pre UNICEF, prácu ŽP, ocenenia a Linku detskej istoty s aktuálnym telefónnym číslom.
 
Slovenský výbor pre UNICEF v minulom školskom roku našej škole udelil už po desiatykrát za splnenie kritérií titul „Škola priateľská k deťom“.
 
Získať titul sa snažíme aj tento rok. Kritéria pre školský rok 2016/2017 sú nasledovné:
1. Informovanie detí a rodičov o programe ŠPD
2. Školenie o programe pre personál školy
3. Nástenka venovaná právam detí a spolupráci s UNICEF
4. Práva detí v školskom vzdelávacom programe
5. Spoločné neformálne stretnutia rodičov, detí a pedagógov
6. Zapájanie školy do aktivít UNICEF
7. Žiacka školská rada
 
Zoznam členov žiackeho parlamentu v školskom roku 2016/2017
Predseda parlamenťákov:                              Diana Kalenská
Podpredseda parlamenťákov:                       Darina Orthová
Paralamenťáci:                                                  Sára Focková
                                                                                Denisa Csenkeyová
                                                                                Tamara Hoferová
                                                                                Karin Božiková
                                                                                Dajana Májeková
                                                                                Viktória Kovárová
                                                                                Richard Dujnič
                                                                                Michaela Baďurová
                                                                                Natália Alžbetkinová
                                                                                Adriana Dinušová
                                                                                Dávid Maruna
                                                                                Samuel Megyessi
                                                                                Juraj Ondrovič
                                                                                Andrej Beluško
                                                                                Dominika Závorková
                                                                                Michaela Gážiová
                                                                                Katarína Ilková
 
Aktivity žiackeho parlamentu, ktorým sa počas roku venujeme:
  Biela pastelka
  Svetový deň pozdravov
  Mikuláš  na škole
  Mikulášsky volejbalový turnaj žiakov a pedagógov
  Zbierka Vianočné pohľadnice
  Školy pre Afriku – Vianočná burza
  Valentínska pošta
  Valentínske kino
  Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii
  1. aprííííííl na škole
  Deň narcisov
  Týždeň modrého gombíka
 
Beseda s pánom starostom PDF Tlačiť E-mail
 
Konzultačné hodiny pre rodičov PDF Tlačiť E-mail
Konzultačné hodiny pre rodičov v školskom roku 2023/2024

Riaditeľka školy:
Pondelok:  13:00 - 15:00 hod.


Zástupkyne školy :
Pondelok: 13:00 - 15:00 hod.


Pedagogickí zamestnanci:
Pondelok: 13:00 - 15:00 hod.Konzultačné hodiny s pedagógmi sa uskutočnia  len v dopred dohovorenom termíne.
Zákonní zástupcovia si s vyučujúcimi dohodnú stretnutie minimálne  deň vopred cez školský mail, telefonicky alebo iným spôsobom / Edupage, Teams/.

V dňoch konania Triednych aktívov alebo porád pedagógov konzultačné hodiny nebudú.
 
<< Začiatok < Dozadu 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Dopredu > Koniec >>

Stránka 130 z 131