In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions
Home Škola priateľská k deťom
Škola priateľská deťom
Škola priateľská k deťom PDF Tlačiť E-mail

 alt      alt
 
Program Škola priateľská k deťom je postavený na myšlienke Dohovoru o právach dieťaťa. Pomocou stanovených kritérií vzdeláva a vychováva k uplatňovaniu práv dieťaťa celé kolektívy škôl - deti, pedagógov aj rodičov, pričom podstatným prvkom je participácia detí na chode školy.

Cieľom programu je vytvoriť v školách také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, sebaisto, a do ktorého chodí s radosťou.

Výchova k ľudským právam je stabilnou súčasťou Školského vzdelávacieho programu, učebných osnov a tematických výchovno-vzdelávacích plánov jednotlivých vyučovacích predmetov. V škole máme viacero násteniek, ktoré prezentujú Dohovor o právach detí, práva detí, prácu školy pre UNICEF, prácu ŽP, ocenenia a Linku detskej istoty s aktuálnym telefónnym číslom.
 
Slovenský výbor pre UNICEF v minulom školskom roku našej škole udelil už po desiatykrát za splnenie kritérií titul „Škola priateľská k deťom“.
 
Získať titul sa snažíme aj tento rok. Kritéria pre školský rok 2016/2017 sú nasledovné:
1. Informovanie detí a rodičov o programe ŠPD
2. Školenie o programe pre personál školy
3. Nástenka venovaná právam detí a spolupráci s UNICEF
4. Práva detí v školskom vzdelávacom programe
5. Spoločné neformálne stretnutia rodičov, detí a pedagógov
6. Zapájanie školy do aktivít UNICEF
7. Žiacka školská rada
 
Zoznam členov žiackeho parlamentu v školskom roku 2016/2017
Predseda parlamenťákov:                              Diana Kalenská
Podpredseda parlamenťákov:                       Darina Orthová
Paralamenťáci:                                                  Sára Focková
                                                                                Denisa Csenkeyová
                                                                                Tamara Hoferová
                                                                                Karin Božiková
                                                                                Dajana Májeková
                                                                                Viktória Kovárová
                                                                                Richard Dujnič
                                                                                Michaela Baďurová
                                                                                Natália Alžbetkinová
                                                                                Adriana Dinušová
                                                                                Dávid Maruna
                                                                                Samuel Megyessi
                                                                                Juraj Ondrovič
                                                                                Andrej Beluško
                                                                                Dominika Závorková
                                                                                Michaela Gážiová
                                                                                Katarína Ilková
 
Aktivity žiackeho parlamentu, ktorým sa počas roku venujeme:
  Biela pastelka
  Svetový deň pozdravov
  Mikuláš  na škole
  Mikulášsky volejbalový turnaj žiakov a pedagógov
  Zbierka Vianočné pohľadnice
  Školy pre Afriku – Vianočná burza
  Valentínska pošta
  Valentínske kino
  Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii
  1. aprííííííl na škole
  Deň narcisov
  Týždeň modrého gombíka
 
Dohovor o právach dieťaťa - v jazyku mladých ľudí PDF Tlačiť E-mail

Od roku 1989 existuje medzinárodný dokument, ktorý sa volá Dohovor o právach dieťaťa. Dohovor hovorí, čo sa musí robiť pre všetky deti na svete, čiže aj pre vás, aby ste vyrastali v zdraví, v bezpečí, mohli chodiť do školy, váš názor bol vypočutý a aby s vami bolo zaobchádzané spravodlivo.
Čítať celý článok...
 
Linky pomoci PDF Tlačiť E-mail

Na bezplatné číslo telefónu 116 111 môže zavolať každé dieťa, ktoré potrebuje pomoc alebo chce niekomu pomôcť!
Čítať celý článok...