In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions


Home Žiacky parlament
Žiacky parlament PDF Tlačiť E-mail

Žiacky parlament tvorí medzičlánok medzi žiakmi a učiteľmi. Poslaním parlamentu je riešenie výchovno-vzdelávacích problémov, navrhovanie opatrení na zlepšenie všetkých činností na škole, vylepšenie vzájomných vzťahov medzi žiakmi a pedagogickými pracovníkmi, hľadanie spoločných postupov pri organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov.
Žiackym parlamentom vedieme žiakov k tomu, aby sa sami naučili rozlišovať kladné a záporné stránky života a vyberať z nich také podnety, ktoré prispievajú ku kladnému rozvoju ich osobnosti. Cieľom je naučiť žiakov verejne vystupovať, vhodne argumentovať svoje názory i názory rovesníkov tried, niesť istú mieru zodpovednosti za život vo svojej škole a zároveň podporiť sebadôveru, samostatnosť, tvorivosť a umožniť sebarealizáciu žiakov. Žiacky parlament sa snaží riešiť otázky, ktoré sa týkajú nás všetkých, aby sme sa cítili na našej škole ešte lepšie. Všetky pripomienky a akcie, ktoré by sme mohli realizovať sa pomocou žiackeho parlamentu dostanú priamo k pani riaditeľke a pedagógom na pracovných poradách, ktorých sa žiacky parlament 3x ročne zúčastňuje. Preto neváhaj a spolupracuj s nami !!!
Zoznam členov  Šk. r. 2022/2023
Vedúca:Mgr. Katarína Knotková
Predseda:Radka Jarabová
Podpredseda:Samuel Žír
4.A: Damián Kaňka, Pavlína Kubíková
4.B: Martin Šemrinec, Izabela Pajtinková 
5.A: Daniel Krištof, Samuel Chamraz
6.A: Daniela Holková, Maxim Buchbauer
6.B: Mariel Májeková, Adam Stračár
7.A: Dušan Jurkáček, Izabela Jurišová
7.B: Samuel Zeman, Samuel Krét
8.A: Katarína Kassayová, Henrieta Hudecová
9.A: Sabína Krebsová, Radka Jarabová
9.B: Soňa Piešťanská, Samuel Žír