In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Home Žiacky parlament
Žiacky parlament PDF Tlačiť E-mail

Žiacky parlament tvorí medzičlánok medzi žiakmi a učiteľmi. Poslaním parlamentu je riešenie výchovno-vzdelávacích problémov, navrhovanie opatrení na zlepšenie všetkých činností na škole, vylepšenie vzájomných vzťahov medzi žiakmi a pedagogickými pracovníkmi, hľadanie spoločných postupov pri organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov.
Žiackym parlamentom vedieme žiakov k tomu, aby sa sami naučili rozlišovať kladné a záporné stránky života a vyberať z nich také podnety, ktoré prispievajú ku kladnému rozvoju ich osobnosti. Cieľom je naučiť žiakov verejne vystupovať, vhodne argumentovať svoje názory i názory rovesníkov tried, niesť istú mieru zodpovednosti za život vo svojej škole a zároveň podporiť sebadôveru, samostatnosť, tvorivosť a umožniť sebarealizáciu žiakov. Žiacky parlament sa snaží riešiť otázky, ktoré sa týkajú nás všetkých, aby sme sa cítili na našej škole ešte lepšie. Všetky pripomienky a akcie, ktoré by sme mohli realizovať sa pomocou žiackeho parlamentu dostanú priamo k pani riaditeľke a pedagógom na pracovných poradách, ktorých sa žiacky parlament 3x ročne zúčastňuje. Preto neváhaj a spolupracuj s nami !!!Plán práce žiackeho parlamentu na šk. rok 2023/2024

Tento plán je otvorený dokument, ktorý sa bude meniť a dopĺňať v priebehu šk. roka 2023/2024 podľa potreby.


September

 • Voľby členov ŽP v šk.r. 2023/2024
 • Prvé zasadnutie ŽP – voľba predsedu, podpredsedu, zapisovateľa  ŽP
 • Schválenie plánu práce žiackeho parlamentu na šk.r. 2023/2024
 • Biela pastelka - verejná zbierka pre nevidiacich a slabozrakých
 • Športové súťaže k Európskemu týždňu športu 23.09. - 30.09. 2023

Október

 • Zasadnutie žiackeho parlamentu
 • 10.10. 2023 Deň duševného zdravia
 • Svetový deň zdravej výživy
 • Úcta k starším , návšteva DSS v Rohožníku

November

 • Zasadnutie žiackeho parlamentu
 • Vianočná výzdoby
 • Svetový deň pozdravov – 21.11.2023

December

 • Zasadnutie žiackeho parlamentu
 • ,,Príde Mikuláš"
 • Vianočná akadémia v KD Rohožník
 • Vianočná burza - charitatívny účel
 • Vianočná spolupráca s osobami zo ZZP
 • Návšteva DSS v Rohožníku

Január

 • Zasadnutie žiackeho parlamentu
 • Svetový deň mieru - nový rok.
 • Svetový Braillov deň.
 • Deň komplimentov
 • Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu.

Február

 • Zasadnutie žiackeho parlamentu
 • Školský ples
 • Deň zaľúbených - Valentínska pošta
 • Fašiangy, pomoc pri príprave karnevalu

Marec

 • Zasadnutie školského parlamentu
 • 08.03.2024 MDŽ
 • Deň boja proti rasovej diskriminácii - tvorba plagátov
 • Deň učiteľov 28.03.2024
 • Marec mesiac kníh - Kniha s dobrým úmyslom - darovanie kníh do zdieľanej knižnice

Apríl

 • Zasadnutie žiackeho parlamentu
 • Svetový deň zdravia 07.04.2024
 • Veľkonočná burza
 • Deň narcisov
 • Deň Zeme - globálne vzdelávanie
 • Veľkonočná výzdoba

Máj

 • Zasadnutie žiackeho parlamentu
 • 08.05.2024 Deň matiek - nástenka (detská literárna tvorba, poézia...)
 • Svetový deň rodiny 15.05.2024 – nástenka
 • Modrý gombík – 15.5.2024

Jún

 • Záverečné zasadnutie žiackeho parlamentu - vyhodnotenie práce ŽP
 • MDD
 • 08.06.2024 Deň najlepších priateľov
 • Rozlúčka s deviatakmi
 • Športový týždeň – Deň otcov
 • 30.06.2024 uzatvorenie šk.r. 2023/2024Členovia Žiackeho parlamentu na školský rok 2023/2024:


Koordinátor ŽP: Mgr. Martina Baluchová

Zástupcovia tried ŽP:
4.A – Tomáš Hruška
4.B – Eliška Paulechová, Daniel Švec
5.A – Karolína Martinkovičová, Damián Kaňka
5.B – Alenka Zemanová, Sofia Pavlíčková
6.A – Dominik Kassay, Jakub Holúbek
7.A – Kamila Horečná, Maxim Buchbauer
7.B – Samuel Michalica, Klaudia Mihoková
8.A - Tereza Hrašková, Sandra Panenková
8.B – Lea Opálená, Timea Slobodová
9.A – Karin Szalayová, Milan Daniel


Čestný člen ŽP: Mgr. Silvia Ftáčniková, riaditeľka školy