In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions
Home Elektronická prihláška
Zápis do 1. ročníka PDF Tlačiť E-mail
Vážení rodičia, 

zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky na školský rok 2024/2025 sa bude konať vo štvrtok 11.4.2024 v čase od 13:00h do 16:00h v priestoroch ZŠ Rohožník.

 
Pre školský rok 2024/2025 je potrebné vypísať online - elektronickú prihlášku, ktorá po vyplnení zapíše Vaše dieťa do databázy záujemcov o zapísanie dieťaťa do prvého ročníka v našej škole.


Elektronickú prihlášku vyplníte kliknutím tu


Zápis sa uskutoční v prítomnosti detí a ich zákonných zástupcov.

Na zápis je potrebné priniesť:
  • Elektronickú prihlášku vytlačenú a podpísanú zákonnými zástupcami dieťaťa
  • Kópiu rodného listu dieťaťa (nie je nutné, ak ste k elektronickej prihláške priložili sken rodného listu)
  • Občianske preukazy zákonných zástupcov
  • 20 € 

O prijatí dieťaťa bude rozhodnuté do 15. júna 2024 v súlade s § 60 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!