In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions


Home Konzultačné hodiny
Konzultačné hodiny pre rodičov PDF Tlačiť E-mail
Konzultačné hodiny pre rodičov v školskom roku 2021/2022

Riaditeľka školy:
Pondelok: 8:30 - 10:00 hod. a 13:00 - 16:00 hod.
Štvrtok: 9:00 - 10:45 hod. a 14:00 - 16:00 hod.
Piatok: 10:00 - 11:00 hod.

Zástupkyňa školy pre 1. stupeň (Balúchová):
Pondelok: 13:00 - 15:00 hod.
Streda: 9:00 - 11:30 hod.
Štvrtok: 13:00 - 14:00 hod.

Zástupca školy pre 2. stupeň (Nôta):
Pondelok: 13:00 - 15:00 hod.
Streda: 9:00 - 11:00 hod.

Učitelia:
Streda: 13:45 - 15:00 hod.

V inom čase je budova uzamknutá z dôvodu nenarúšania výchovno-vzdelávacieho procesu a bezpečnosti žiakov.

Konzultačné hodiny s učiteľmi sa budú uskutočňovať len v dopredu dohovorenom termíne.
Rodičia si s vyučujúcimi dohodnú stretnutie minimálne jeden deň vopred cez školský mail, telefonicky alebo iným spôsobom / Edupage, Teams/.

V dňoch konania Triednych aktívov alebo porád pedagógov konzultačné hodiny nebudú!