In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions
Home Školský logopéd
Práca školského logopéda PDF Tlačiť E-mail
V dnešnej dobe   čoraz častejšie prichádzajú deti do prvého ročníka s nesprávnou výslovnosťou.
Nakoľko nám problematika narušenej komunikačnej schopnosti našich žiakov nie je ľahostajná, je u nás v škole zriadené aj miesto školského logopéda. Cieľom logopedickej intervencie je odstránenie alebo aspoň zmiernenie narušenej komunikačnej schopnosti. Školská logopedička pracuje s deťmi individuálne, formou hry. Náplňou práce školského logopéda je:

1. Práca so žiakmi s narušenou komunikačnou schopnosťou /NKS/

 •  Vykonanie depistáže
 •  Základné diagnostické vyšetrenie dyslálie
 •  Zostavenie terapeutického plánu
 •  Individuálna práca s deťmi s NKS, zadávanie domácich úloh
 •  Rozvíjanie sluchového vnímania a fonematickej diferenciácie (schopnosť rozlišovať hlásky)
 •  Rozvíjanie motoriky artikulačných orgánov a jemnej motoriky pomocou programu Zajko Japi
 •  Korekcia dyslálie - Vyvodenie, fixácia, automatizácia hlások
 •  Rozvíjanie aktívnej a pasívnej slovnej zásoby
 •  Predchádzanie vzniku chýb a porúch reči vytváraním podmienok správnej výchovy reči
 •  Prekonávanie a odstraňovanie prekážok správneho vývinu reči
 •  Predchádzanie zhoršovaniu chýb a porúch reči, ktoré už vznikli
 •  Rozvíjanie pamäťových schopností

2. Spolupráca s rodičmi žiakov s NKS

 •  Zabezpečenie a vykonávanie logopedickej osvety zameranej na rodičov i širšiu verejnosť
 •  Oboznámenie rodičov s postupom domáceho precvičovania
 •  Konzultácie k správnym postupom domácich tréningov

3. Spolupráca s vedením školy, špeciálnym pedagógom a triednymi učiteľmi

 •  Objavovať nedostatky reči detí a ich príčiny
 •  V spolupráci s triednym učiteľom výchovnými prostriedkami a metódami odstraňovať, prípadne zmierňovať vývinové a získané chyby a poruchy reči
 •  Prehodnocovanie potreby logopedickej intervencie u detí s NKS, vyčlenenie a zaradenie detí do terapie