In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions
Home
Rodičia na návšteve u svojich prváčikov PDF Tlačiť E-mail
V dňoch 29.-30. novembra sa uskutočnili v prvých triedach Dni otvorených dverí.
Čítať celý článok...
 
Aktuality PDF Tlačiť E-mail

Plán práce na mesiac november:

 
 •  Pedagogická rada                                        20.11.                        
 •  Aktívy rodičov                                               27.11.                         
 • Environmentálna výchova-Daphne                25.-27.11.                   
 • Medzinárodný deň pozdravu                          25.11.                             
 • Deň otvorených dverí-1.roč.                           27.-28.11.                     
 • Olympiáda ANJ-školské kolo                         14.11.                          
 • Benefičný koncert pre seniorov                                                            
 • Testovanie 5                                                   20.11                           
 •  Všetkovedko                                                                                           
 • .Testovanie pohybových zručností                 4.11-12.11.       
 •  Riaditeľské voľno: 22.11.2019                
 
 • Aktivity ŠKD
 •  chrana ľudských práv
 •  Poznávanie zeleniny- šaláty
 • Turnaj vo vybíjanej
 • Dni Sv.Huberta
    
 

           


                                                                 
Konzultačné hodiny pre rodičov v školskom roku 2019/2020

Riaditeľka školy:
Pondelok   8.30 - 10.00 hod. a 13.00 - 16.00 hod.
Štvrtok       8.30- 9.45 hod.
Piatok        12.30 - 15.30 hod. 


Zástupkyňa školy pre 1.stupeň:
Pondelok     13.00 - 15.00 hod.
Utorok          8.00 -   9.00 hod.
Streda          9.00 -  10.00 hod.
Štvrtok        13.00 - 14.00 hod. 


Zástupca školy pre 2. stupeň:
Pondelok    13.00 - 15.00 hod.
Streda         10.00 - 13.00 hod.


Učitelia:
Streda    14.00 - 15.00 hod.


inom čase je budova uzamknutá z dôvodu nenarúšania výchovno-vzdelávacieho procesu
 a bezpečnosti žiakov.

Konzultačné hodiny s učiteľmi sa budú uskutočňovať len v dopredu dohovorenom termíne
Rodičia si s vyučujúcimi dohodnú stretnutie prostredníctvomžiackej knižkye-mailom alebo iným spôsobom.

Rodičiaktorí chcú svoje dieťa ospravedlniť z vyučovania, prípadne z iných dôvodov hovoriť s vyučujúcim,
tak môžu urobiť vždyčase od 7.40 hod. do 8.00 hod. alebo v čase konzultačných hodín.

V dňoch konania Združenia rodičov konzultačné hodiny nebudú.


 
 
Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím PDF Tlačiť E-mail
Takmer každý deň v roku si pripomíname nejaký medzinárodný, európsky či národný sviatok.
Sú pamätné dni, ktoré majú väčší význam, no ale aj také, ktorých posolstvo je skôr úsmevné.

Čítať celý článok...
 
Viete o tom, že aj my sme sa zapojili? PDF Tlačiť E-mail
Športový klub hádzanej v Rohožníku a Základná škola v Rohožníku už dlhší čas úzko spolupracujú.
Čítať celý článok...
 
November- v znamení slovenských tradičných jedál PDF Tlačiť E-mail
Slovenská kuchyňa je známa tým, že výdatná a plnohodnotná, ale to neznamená, že nie je zdravá alebo je tučná.
Čítať celý článok...
 
___________________________________________________ PDF Tlačiť E-mail
alt
 
3. december - Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím PDF Tlačiť E-mail
alt
 
Sfumato PDF Tlačiť E-mail


alt

 
Unicef PDF Tlačiť E-mail
alt
Čítať celý článok...
 
Zber papiera PDF Tlačiť E-mail
alt
 
Škola priateľská deťom PDF Tlačiť E-mail
alt
 
Biela pastelka PDF Tlačiť E-mail
alt
Čítať celý článok...
 
Deň duševného zdravia PDF Tlačiť E-mail
alt
Čítať celý článok...
 
Oznámenie o udelení riaditeľského voľna PDF Tlačiť E-mail

 

Riaditeľka školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z.
o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách,
na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách
v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. udeľujem z organizačných dôvodov žiakom
ZŠ Rohožník riaditeľské voľno na deň 16.11.2017.

Zároveň Vám oznamujem, že v uvedený deň nebude v prevádzke
školský klub detí ani školská jedáleň.

 


Mgr. Marta Pfeilerová
riaditeľka školy
 
 
Po stopách Milana Rastislava Štefánika PDF Tlačiť E-mail

Dňa 17.októbra sa žiaci 3.A , 3.B a 5.A zúčastnili exkurzie, ktorá sa konala v rámci medzinárodného  týždňa školských knižníc. Tento rok je venovaný M. R. Štefánikovi, preto sme so žiakmi pátrali a hľadali informácie priamo na mieste, kde to dýcha týmto národným hrdinom.

Čítať celý článok...
 
Fitness Day PDF Tlačiť E-mail
alt

videjko yes https://youtu.be/yDNh6P5q3rA

Čítať celý článok...
 
Mliečny deň PDF Tlačiť E-mail

alt
alt

Čítať celý článok...
 
Aj my sme sa zapojili do projektu PDF Tlačiť E-mail

Program našej školy a širšej verejnosti počas Európskeho týždňa športu:
 
 
Čítať celý článok...
 
Zber papiera PDF Tlačiť E-mail

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt zber papiera
Milí rodičia, starí rodičia, priatelia školy,

v týždni od 16.10. do 20.10. 2017 sa uskutoční na našej škole jesenný zber papiera.

Triedený a zviazaný papier  môžete 
opäť pripraviť pred dvere Vášho bytu alebo domu,

od pondelka do piatka v čase od 13.30 hod. do 15.30 hod.

Žiaci ho radi odnesú.

Peniaze, ktoré škola za zber získa použijeme na zakúpenie učebných pomôcok.

Vopred ďakujeme.smiley
 
Dopravný deň PDF Tlačiť E-mail

Piatok 29. september patril dopravnej výchove, ktorá je dôležitou prierezovou témou a neoddeliteľnou súčasťou vyučovania na 1. stupni základných škôl.

Čítať celý článok...
 
Európsky týždeň športu 2017 PDF Tlačiť E-mail
 alt

Čítať celý článok...
 
Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 PDF Tlačiť E-mail
Čítať celý článok...
 
Zoznam doporučených pomôcok pre jednotlivé ročníky v školskom roku 2017/2018 PDF Tlačiť E-mail
Čítať celý článok...
 
Rohožnícky poškolák PDF Tlačiť E-mail
alt
                                                               
 Milí Rohožníčania,

pripravili sme pre Vás letné číslo nášho školského časopisu Rohožnícky poškolák.
Nájdete v ňom tipy, ako zabiť prázdninovú nudu, infošky o 
tom, čo sa v našej škole
dialo v posledných mesiacoch a dozviete sa 
napríklad aj to, kde všade sme sa túlali
na konci školského roka.


Prajeme Vám príjemné čítanie a pohodové leto:)
                                                                                 
                                                                                    Vaša redakcia
 
Naše školské výlety PDF Tlačiť E-mail

altNaše koncoročné výlety...    

                                                                                                                                                       Foto enlightened

1.A a 1.B

Posledný týždeň v školskom roku sme sa vybrali s našimi prvákmi do jednej malebnej gazdovskej dedinky
Abeland v Lozorne. Pútavým spôsobom nám bolo priblížené  historické obdobie 13. a 14. storočia s možnosťou
vyskúšať si spôsobu života ľudí v časoch dávno minulých.  Deti si vyskúšali remeslá - mlieť obilie a následe
piecť chlieb,  výroba misiek z hliny, variť bylinkové čaje. Zažili na vlastnej kože rytierske boje, pri ktorých
museli zachrániť unesenú pani učiteľku.  Videlii sme  rôzne hospodárske zvieratá, povozili sme sa na koni.
Prežili sme  nezabudnuteľný deň v krásnom malokarpatskom prostredí.

2.A a 2.B

Super deň v Abelande

14.6.2017 zažili žiaci 2. ročníka super deň v Abelande v Lozorne. Vrátili sa do doby rytierov a okúsili 
ich život.  Naučili sa vyrábať veci z hliny, piekli chlieb, strieľali s lukom a prakom, vozili sa na koňovi
a v neposlednom rade zachraňovali unesenú pani učiteľku.

3.A, 3.B a 3.C

Žiaci tretej A,B sa 21. júna zúčastnili školského výletu – Baťov kanál v Skalici. Pútavým rozprávaním
inštruktora sa žiaci dozvedeli zaujímavosti o histórii kanála, o faune a flóre tejto oblasti a navyše, mohli
kormidlovať loď. V meste Skalica nás sprievodkyňa zaviedla na najzaujímavejšie pamiatky mesta  a roz-
právala o histórii týchto pamiatok– Jezuitský kostol/ krypty v kostole, Františkánsku záhradu, mestskú
rozhľadňu a výrobňu pravého Skalického trdelníka . Cesto domov sme sa zastavili v meste Holíč.

Žiaci 3.C sa taktiež 21. júna zúčastnili výletu do "mestečka povolaní " v Bory Mall, kde sa zahrali na
dospelých. Expozícia sa skladala s niekoľkých domčekov - priestorov pre výkon jednotlivých povolaní.
Pomocou rolovej hry sa žiaci stali predavačmi drogérie, poštármi, stavbármi, zdravotníkmi, moderátormi,
kaderníkmi,  automechanikmi... Pomoc animátorky sme využili minimálne, nakoľko sme mali "svojho
moderátora" - Flórika, ktorý nás sprevádzal všetkými povolaniami.smiley    

4.A, 4.B 

Dňa  22.6.2017 sa žiaci 4.A a 4.B spolu s pani učiteľkami Ondriašovou, Kovárovou a Dinušovou 
vybrali za školským koncoročným výletom na dve prekrásne miesta.  Prvým bol MALKIA PARK
v Orechovej Potôni – nádhernom mieste, kde sme videli veľa zvieratiek, ktoré boli v minulosti
týrané, zachránené z cirkusov alebo odobraté ľuďom, ktorí sa už o ne nevedeli – nechceli postarať.
Mnohí by si mysleli, že je to ďalšia ZOO na Slovensku. Nie je tomu však tak – vysvetlila nám i pani
sprievodkyňa. Ide o záchrannú stanicu, ktorá bola prvýkrát otvorená 3. júna 2016. Druhým
navštíveným miestom bol Vodný kolový mlyn v Jelke, ktorý patrí medzi pozoruhodné technické
pamiatkya je považovaný za stredoeurópsku raritu. Ide o trojpodlažný drevený mlyn, aký sa v
okolitých štátoch nenachádza. 

5.A a 5.B

 Piataci v Trenčíne

Žiaci piateho ročníka doplnení o štyroch šiestakov začiatkom júna spoznávali krásy Trenčianskeho hradu
i samotného mesta Trenčín. Spolu so sprievodkyňou sme si prezreli najskôr hrad, vystúpili sme na samotný
vrch hradnej veže, odkiaľ 
sme si pozreli mesto i okolie zo skoro vtáčej perspektívy, kúpili si pamätné drob-
nôstky a na záver sme sa poprechádzali 
historickým centrom Trenčína a osviežili sa výbornou zmrzlinou.

6.A a 6.B

Ako sme „výletovali“ v najkrajšom kúte Slovenska
 
My, žiaci 6. ročníka, sme sa 7. júna vybrali na dvojdňový výlet do Vysokých Tatier. Keďže niektorí z nás
ešte nikdy necestovali vlakom, už samotný spôsob prepravy bol pre mnohých veľkým zážitkom. Cesta na
východ bola síce dlhá, ale mali sme dostatočné zásoby jedla, vody a fidget spinnerov, takže sme to bez
problémov zvládli a o pol jednej sme dorazili do Tatranskej Lomnice. Rýchlo sme sa ubytovali v hoteli
a vybrali sme sa do Múzea lyží. 

V múzeu sme sa prostredníctvom 19 náučných tabúľ dozvedeli veľa zaujímavých informácií o začiatkoch
lyžovania, korčuľovania, curlingu, horolezectva, sánkovania, či jazde na boboch vo Vysokých Tatrách.
Medzi najväčšie lákadlá múzea patria celkom určite 3,07 m dlhé lyže z roku 1885 a expozícia starých
pretekárskych bobov, ktoré kedysi brázdili bobové dráhy v Tatranskej Lomnici. Pastvou pre naše oči
bola i dielňa na výrobu drevených lyží, lyžiarskych palíc, či kožených topánok. V múzeu sme si nakúpili
magnetky na chladničky a ponáhľali sme sa na vlak do Starého Smokovca, kde už na nás čakala vytúžená
Tricklandia. V nej sme zažili jedinečné putovanie Slovenskom v galérii trick-artu a optických ilúzií.
Na ploche 500 m2 sme si užili 24 atrakcií, medzi nimi aj 15 trick-artových obrazov, rozšírenú realitu,
antigravitačné miestnosti a najkrajšie zrkadlové bludisko v strednej Európe.

Večer sme sa unavení vrátili na hotel, najedli sme sa pirohov, zahrali sme si spoločenské hry, pokecali
sme a zaspali sme spánkom spravodlivých:)  Budíček o pol siedmej bol pre niektorých síce drsný, ale vôňa
raňajok prebrala každého. Zbalili sme sa, upratali sme izby a čakala nás túra k Vodopádom Studeného
potoka. Síce sme šliapali cez les dobrých pár kilometrov, ale ten pohľad na vodopády stál za tú námahu.
Pri vodopádoch sme sa osviežili, urobili sme si zopár „selfies“ pre rodičov a kamošov a vybrali sme sa
na spiatočnú cestu. Vyzdvihli sme si batožinu a nastúpili sme do vlaku smerujúceho do Popradu.
Po dobrom obede sme nasadli na spiatočný rýchlik do Bratislavy a keďže vlak meškal iba 15 minút,
 stihli sme všetky prestupy. Do Rohožníka sme sa vrátili v plánovanom čase, čo sa dá pokladať za malý
zázrak.  Tým veľkým boli určite Tatry, do ktorých sa radi opäť vrátime, lebo...všade dobre,
ale v Tatrách najlepšie:)
  

  7.A a 8.B

Žiaci 7.A a 8.A sa zúčastnili školského výletu v Trenčíne dňa 26.6. 2017.
Navštívili hrad, hokejový štadión Pavla Demitru aj centrum mesta. 
 
Slávnostné ukončenie školského roka PDF Tlačiť E-mailVýsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt koniec školy

Milí žiaci, rodičia, priatelia školy,

srdečne
vás pozývame na slávnostné ukončenie školského roka,

ktoré sa uskutoční dňa 30. júna 2017 o 8.30 hod.

v átriu našej školy.
 
Chymeros PDF Tlačiť E-mail
alt
     
Možno ste zaregistrovali, že pred časom tím okolo Daniela Heviera spustil veľký projekt nazvaný CHYMEROS.
Tak ako hovorí sám spisovateľ: „Tento projekt  učí deti cez fantazijný príbeh prežívať dobrodružstvo ich vlastného života. Je to viac, než iba kniha, videoklipy či hry. Je to cesta k vlastnej zrelosti a dospievaniu.“     
Čítať celý článok...
 
Projekt - Skáče celá trieda PDF Tlačiť E-mail
                                         
V mesiaci máj sa konal v našej škole Projekt -Skáče celá trieda. Jedna z  aktivít NAP – boja proti obezite.
Čítať celý článok...
 
Dunajský majster umenia 2017 PDF Tlačiť E-mail


Rieka Dunaj a jej povodie spája 14 európskych krajín, čím sa stalo povodím s najväčším
medzinárodným charakterom.
Čítať celý článok...
 
Deň detských radostí so Zafenixom PDF Tlačiť E-mail

Mesiac jún je pre všetky deti prísľubom blížiacich sa prázdnin. Pribúda viac slnečných lúčov a dní, ktoré sa predlžujú. Detské ihriská sú plné detí behajúcich za loptou a práve tento mesiac patrí všetkým deťom na svete. Oslava detí, ich úsmevu a radosti za to stoja.
Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 4 z 17