In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions
Home
Štrajk pedagogických zamestnancov PDF Tlačiť E-mail

Vážení rodičia!

Dovoľte nám vysloviť Vám úprimné poďakovanie za pochopenie a podporu,

ktorú nám prejavujete.


Ostrý štrajk v našej škole skončil.

Celoslovenský štrajk učiteľov naďalej podporujeme

a štrajková pohotovosť v našej škole trvá.
Zároveň Vám oznamujeme, že vyučovanie začne

2. februára 2016.V tento deň  budú žiakom vydané Výpisy klasifikácie prospechu a správania

za prvý polrok.

Pripomíname, že 1. február 2016 je dňom polročných prázdnin.


riaditeľka školy
 
 
Štrajk učiteľov PDF Tlačiť E-mailVážení rodičia,
oznamujeme Vám, že naša ZŠ Rohožník sa zapojila do štrajku učiteľov.

Zapojili sa všetci pedagogickí pracovníci, z čoho vyplýva, že nebude možné zabezpečiť
prevádzku nášho zariadenia (ani obmedzenú), a preto sa dňa 25. 01. 2016
naša škola uzatvára na dobu neurčitú.

Počas štrajku nebude v škole zabezpečená prevádzka v školskom klube detí
ani v školskej jedálni.

Všetkých žiakov odhlásime z obedov.

Lyžiarsky výcvik, ktorý začína 24. 01. 2016, sa uskutoční.

Prosíme Vás, aby ste sledovali našu web-stránku:  www. zsrohoznik.sk.

Informácie o opätovnom otvorení školy Vám budú oznámené oznamom
na dverách vedenia školy, na web-stránke školy a taktiež prostredníctvom
obecného rozhlasu.

Za pochopenie a podporu Vám ďakujeme.

Mgr. Marta Pfeilerová
riaditeľka školy


 
 
Zápis do 1. ročníka PDF Tlačiť E-mail
Tento rok sa zápis detí do základnej školy začne v apríli !
Čítať celý článok...
 
Olympiáda z geografie PDF Tlačiť E-mail
Školského kola geografickej olympiády  v školskom roku 2015/16 sa zúčastnilo spolu  36 žiakov 5.,6.,7. a 9. ročníka.
Úspešnými riešiteľmi sa stali žiaci, ktorí dosiahli najmenej
55bodov z celkového počtu 100 bodov.
Túto podmienku splnilo 21 žiakov -   58,3% !!!
Čítať celý článok...
 
Výsledky z celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2015/2016 TESTOVANIE 5-2015 PDF Tlačiť E-mail

Testovanie 5-2015 sa uskutočnilo 25. novembra 2015.  Zúčastnili sa ho žiaci 5. ročníka ZŠ,
okrem žiakov s mentálnym postihnutím.
Nakoľko boli naši piataci úspešní, si môžete pozrieť nižšie v tabuľke.
Veľká vďaka patrí pani učiteľkám  na 1. i  2. stupni, ktoré ich pripravovali na ich "dôležitú životnú skúšku" .

Základné údaje/Predmety MAT SJL
Priemerná úspešnosť školy (v %) 73,92 79,51
Priemerná úspešnosť v SR - národný priemer 61,99 66,62
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru (v %) 11,93 12,89

NÚCEM - Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
 
Najlepšie základné školy na Záhorí PDF Tlačiť E-mail

Na základe rebríčku, ktorý zostavuje INEKO  sa naša základná škola  umiestnila na 8. mieste  na Záhorí.
Do  hodnotenia vstupujú výsledky Testovania 9 (80 % váha) a mimoriadne výsledky oceňované
ministerstvom školstva (20 %). yes

http://zahori.sk/33541/pozname-najlepsie-zakladne-a-stredne-skoly-na-zahori/
 
PF2016 PDF Tlačiť E-mail

alt

 
Vianočné posedenie v 6.A a v 7.A :) PDF Tlačiť E-mail
Vianočné posedenie v 6.A a v 7.A :)
Čítať celý článok...
 
Oznámenie o udelení riaditeľského voľna PDF Tlačiť E-mail

Riaditeľka školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §3 ods.10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z.
o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách,
na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. udeľujem
z prevádzkových dôvodov žiakom ZŠ Rohožník riaditeľské voľno na deň 08.01.2016.
 
Vianočná akadémia PDF Tlačiť E-mail
alt
 
BABYSITTING DAY PDF Tlačiť E-mail

Iniciatíva bratislavských učiteľov

altMilí rodičia, dňa 10.12.2015 sa koná akcia Babysitting Day – Deň varovania.

Štát poskytuje na vzdelávanie a výchovu Vášho dieťaťa tak malé prostriedky,
že to p
okryje výdavky iba na jeho stráženie – varovanie. Iba babysitting je ale
pre každé dieťa málo, preto upozorňujeme na to, že my ho chceme aj vychovávať
a vzdelávať. V momentálnych podmienkach to nie je možné.

A my sa odmietame ďalej len nečinne prizerať.


» Školský adventný kalendár na www.velkaprestavka.sk

 
Vianočná burza PDF Tlačiť E-mail
vianocna burza
vianocna burza vianocna burza
 
Mikuláš 2015 PDF Tlačiť E-mail
 
Svetový deň pozdravov PDF Tlačiť E-mail
21. novembra si každoročne ľudia pripomínajú Svetový deň pozdravov. Tento deň  poukazuje na význam osobnej komunikácie pre zachovanie mieru, ktorý je dôležitý v rámci domova, komunity, národa a celého sveta.
Čítať celý článok...
 
Športové úspechy na našej škole PDF Tlačiť E-mail
alt
Pohyb je zdravý, deťom sa darí, športujeme v reálnom svete, nie len prstom na tablete :)
Čítať celý článok...
 
Pasovanie prvákov PDF Tlačiť E-mail

Kedysi sa pasovali rytieri, my dnes pasujeme našich statočných prváčikov.
Čítať celý článok...
 
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry PDF Tlačiť E-mail
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
 
Dňa 18. novembra 2015 o 13.00 hod. sa na našej škole, v priestoroch školskej knižnice, uskutočnilo školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry,
na ktorej sa zúčastnilo 13 žiakov ôsmeho a deviateho ročníka a traja pedagógovia.
Žiaci v časovom limite 30 minút riešili 25 úloh z jazyka a literatúry. Úlohy boli zamerané najmä na prácu s textom, čítanie s porozumením,
zaradené boli aj vedomostné. Obsah úloh bol primeraný prebratému učivu 8. a 9. ročníka, z hľadiska náročnosti sme kládli dôraz na profi
l úspešného riešiteľa školského kola olympiády.
Čítať celý článok...
 
Deň otvorených dverí a pasovanie prváčikov PDF Tlačiť E-mail
Čítať celý článok...
 
Medzinárodný deň školských knižníc na našej škole PDF Tlačiť E-mail
Medzinárodný deň školských knižníc, ktorý sa uskutočnil 26. októbra 2015, sme v našej škole oslávili naozaj vo veľkom. Nielenže nás navštívila rohožnícka bylinkárka p. Spororová a taktiež Rohožníčan a košikár p. Knápek, naše pozvanie prijala aj  p. drotárka z Prietrže a pán Gecler-kováč z Perneka.
Čítať celý článok...
 
Hovorme o jedle 2015 PDF Tlačiť E-mail
alt
Naša škola sa v dňoch 12.-16.10.2015 zapojila do súťaže „Hovorme o jedle“. Organizátorom súťaže je Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a jej cieľom je podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch a o úlohe potravín pri ochrane zdravia.  Každý jeden deň bol venovaný nejakej téme týkajúcej sa rôznych druhov potravín a zdravej výživy.
Čítať celý článok...
 
Roadshow Moderný učiteľ 2015 PDF Tlačiť E-mail

alt
         
     Dňa 10. novembra sa pani riaditeľka s tromi p. učiteľkami zúčastnila  podujatia ROADSHOW MODERNÝ UČITEĽ 2015.

Čítať celý článok...
 
„SFUMATO ® “ – „SPLÝVAVÉ ČÍTANIE ® “ PDF Tlačiť E-mail

 

altSFUMATO ® “ – „SPLÝVAVÉ ČÍTANIE  ® “-  ČÍTANIE PRE VŠETKY DETI

 

 Učitelia našej školy nezaháľajú ani cez víkend. V sobotu 7. 11. absolvovali ďalšiu časť inovačného
 kontinuálneho vzdelávania „SFUMATO ® “ – SPLÝVAVÉ ČÍTANIE  ® “ -  ČÍTANIE PRE VŠETKY DETI. 

Čítať celý článok...
 
Oznámenie o udelení riaditeľského voľna PDF Tlačiť E-mail


Riaditeľka školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.udeľuje z organizačných dôvodov žiakom ZŠ Rohožník riaditeľské voľno na deň 16.11.2015.

Zároveň Vám oznamujem, že v uvedený deň nebude v prevádzke ani školská jedáleň.

V prípade záujmu školský klub detí bude v prevádzke od 7.45 hod-13.00 hod. pre žiakov, ktorí inak nechodia do ŠKD.

Pre žiakov, ktorí počas školského roka chodia do ŠKD bude v prevádzke 6.30 do 16.00 hod.

 
Svetový deň mlieka 2015 PDF Tlačiť E-mail
 Svetový deň mlieka v školách je každoročne medzinárodnou udalosťou podporovanou a propagovanou od roku 2000 Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo. Mlieko a mliečne produkty pomáhajú naplniť požiadavky na plnohodnotnú výživu rastúceho organizmu. Podstatou tohto dňa je oslava významu mlieka v školách. Je to spôsob, ako sa zamerať na pomoc deťom, zvýšiť ich povedomie, upozorniť na dôležitosť pitia mlieka v školách a na jeho zdravotné prínosy pre rastúce deti.
Čítať celý článok...
 
Dopravný deň PDF Tlačiť E-mail
V piatok – 9. 10. sme uskutočnili na našej škole  Dopravný deň.
Čítať celý článok...
 
SPOLOČNE SME POMOHLI NEVIDIACIM PDF Tlačiť E-mail

25. september 2015 bol hlavným dňom verejnej zbierky Biela pastelka, ktorá sa koná pod záštitou herca Mariána Geišberga. Do jej 14. ročníka sa zapojila aj naša škola, aby sme aspoň trochu pomohli zlepšiť životy ľudí, ktorí musia zrak nahradiť inými zmyslami.
Čítať celý článok...
 
Slávnostné otvorenie šk. r. 2015/2016 PDF Tlačiť E-mail

 
Zoznam doporučených pomôcok pre prváčikov PDF Tlačiť E-mail

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt prváčikovia gif
Čítať celý článok...
 
Slávnostné otvorenie šk. r. 2015/16 PDF Tlačiť E-mail