In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions
Home
Svetový deň zdravia PDF Tlačiť E-mail
alt 
Čítať celý článok...
 
Beseda so spisovateľom Ivanom Lesayom PDF Tlačiť E-mail

Počas marca – mesiaca knihy, zavítal do našej školy spisovateľ Ivan Lesay, aby nám spolu s pani vydavateľkou vydavateľstva Trio Publishing s.r.o. Magdalénou Fazekašovou predstavili knihu A-KO-ŽE.

Čítať celý článok...
 
Keď má kniha sviatok ... PDF Tlačiť E-mail

To, že je marec mesiac knihy, vie azda každý. Preto sme sa rozhodli, že tento sviatok KNIHY oslávime trocha inak.
Čítať celý článok...
 
Vtáčie búdky PDF Tlačiť E-mail

Aktivity zelenej školy

Vtáčie druhy hniezdiace v prirodzených dutinách stromov alebo umelých dutinách v rámci
ľudských stavieb sú v súčasnej dobe vystavené silnému antropickému vplyvu, kedy stromy
s dutinami sú často odstraňované alebo v prípade umelých dutín prebiehajú programy
zatepľovania budov a úpravy ich fasád. Uvedený stav má negatívny dopad na početnosť
populácií synantropných druhov akými sú dážďovníky, viaceré druhy sýkoriek, mucháriky,
vrabce, brhlíky, žltochvosty a prípadne i belorítky, resp. ďalšie druhy žijúce v blízkosti človeka.

Čítať celý článok...
 
Do škôl sa rozleteli včely PDF Tlačiť E-mail

    Do škôl sa rozletela interaktívna hra o živote včiel. Herný plán s veľkosťou 1,6 metra, kráľovské
koruny, včelárske pomôcky –to všetko si môžu deti chytiť a pritom v „rojoch“vylúštiť zábavné úlohy
zo života včiel.

Čítať celý článok...
 
Aktivity zelenej školy PDF Tlačiť E-mail

 Fotodokumentácia
 
Potravinová pomoc PDF Tlačiť E-mail

alt

alt

 
Mladšie žiačky úspešné na turnaji v Otrokoviciach PDF Tlačiť E-mail

Hádzanárske družstvo mladších dievčat TJ Strojár Malacky/ŠKH Rohožník absolvovalo ďalší kvalitne obsadený turnaj v Českej republike. 
Čítať celý článok...
 
Celoslovenské testovanie PDF Tlačiť E-mail

Kliknutím rozbalíte:

alt
 


Kliknutím rozbalíte:
 alt
 
Školský pohár 2016/2017 PDF Tlačiť E-mail
alt
 
Zápis do školy PDF Tlačiť E-mail
 Dokumenty na stiahnutie


alt
 
Oznámenie o udelení riaditeľského voľna PDF Tlačiť E-mail

Riaditeľka školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. udeľujem z organizačných dôvodov žiakom ZŠ Rohožník riaditeľské voľno na deň 24.03.2017.
Zároveň Vám oznamujem, že v uvedený deň nebude v prevádzke ŠKD ani školská jedáleň.
 
 
Ideme do toho spolu s D. Hevierom PDF Tlačiť E-mail

Niektorí žiaci našej školy sa zapojili do jedného zaujímavého projektu spisovateľa Daniela Heviera.
Čítať celý článok...
 
Aj čítanie môže byť zábava ... PDF Tlačiť E-mail
alt
„Vyberieš si knihu alebo tablet?“ Pri položení jednoduchej otázky sme u našich žiakov zistili, že je to problém. Viacero detí by vymenilo knihu za hocijakú elektronickú hračku. Preto sme v tomto školskom roku upriamili pozornosť na čítanie z knihy a prácu s ňou. Pri práci s knihou využívame viaceré aktivity na rozvoj slovnej zásoby a čítania s porozumením.
Čítať celý článok...
 
Karneval 2017 PDF Tlačiť E-mail
„Od Fašiangov do Veľkej noci, vinšujem vám kratšie noci, cez deň slnka teplého a zdravíčka pevného.
Fašiangy sa krátia, už sa nenavrátia. Staré dievky plačú, že sa nevyskáču“...
Čítať celý článok...
 
Týždeň jablka PDF Tlačiť E-mail
Tento týždeň sa v našej škole oslavovalo. Ak rozmýšľate, kto mal sviatok, pomôžem Vám. Nebola to
totiž žiadna osoba, ale chutné a zdravé ovocie. Kto hádal, že to bolo jablko, mal pravdu.
Čítať celý článok...
 
Lyžiarsky výcvik PDF Tlačiť E-mail

Lyžiarsky výcvik sa konal v dňoch 05.02. – 10.02.2017 Horskom hoteli FRAN Makov Kasárne. 

Čítať celý článok...
 
H U R Á PDF Tlačiť E-mail
 Jarné prázdniny :)

 
Jarné prázdniny v Bratislavskom kraji: 

20
. februára - 24. februára 2017. 

 
Školské vyučovanie sa začne 27. februára 2017 (pondelok).
 
Školský futbalový turnaj PDF Tlačiť E-mail
alt
 
Valentínske kino PDF Tlačiť E-mail
alt
 
Karneval_pozvánka PDF Tlačiť E-mail
    alt
 
Výstava obrazov PDF Tlačiť E-mail
 17. decembra 2016 o 17:30.hod. sa oficiálne ,,otvorili brány“ židovského kostola,  
na ktorej nechýbala autorka a jej obrazy. Výtvarníčka pani Eva Černohorská žije
dlhé roky v Břeclave, hoci jej korene siahajú k nám.
Čítať celý článok...
 
Novoročné prianie PDF Tlačiť E-mail

MILÍ ŽIACI, KOLEGOVIA, PRIATELIA NAŠEJ ŠKOLY, 


ŽELÁME  VÁM VŠETKO DOBRÉ, PEVNÉ ZDRAVIE,


VEĽA OSOBNÝCH ÚSPECHOV A


ÚSPEŠNÝ 
VSTUP DO ROKU


Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt blahoželania k novému roku 2017
 
Poškolák PDF Tlačiť E-mail
alt
Je tu vianočné číslo Poškoláka!
 
Ak vás zaujíma, kde dostanete knihy zadarmo, čo sme zažili vo Viedni
a kto všetkých pobavil na vianočnej akadémii, kliknite si na najnovšie
číslo nášho školského časopisu.
 
Prajeme vám príjemné čítanie a veselé sviatky:)
 
Redakcia 
Klik časopis wink
 
Vianočná burza Unicef 2016 PDF Tlačiť E-mail

alt

Čítať celý článok...
 
Vianočná zbierka Unicef 2016 PDF Tlačiť E-mail

alt

Čítať celý článok...
 
EAP našej školy PDF Tlačiť E-mail
 

alt

                      EAP našej školy v školskom roku 2016/2017

 

Environmentálny akčný plán (EAP) školy

  • Kolégium v spolupráci s vedením školy vypracuje EAP školy minimálne pre jednu vybranú                                                                                                         prioritnú oblasť a na celé certifikačné obdobie (odporúčame 2 školské roky).
  • EAP by mal byť v čo najväčšej miere vypracovaný v spolupráci so žiakmi.
  • Žiaci, resp. rodičia majú zodpovednosť za niektoré úlohy EAP.
  • Ciele EAP sú zrozumiteľne naformulované, merateľné a ich splnením na konci
  • certifikačného obdobia sa dosiahne viditeľné zlepšenie vo vybranej prioritnej oblasti.
  • Aktivity EAP sú plánované v logickej časovej následnosti s uvedením zodpovedných osôb                                                                                                       za ich realizáciu a termínmi realizácie.
  • Kolégium zoznámilo s EAP ďalších členov školy (učiteľov, žiakov, prevádzkových zamestnancov a pod.).                                                                             EAP je zverejnený na nástenke, prípadne internetovej stránke školy a pod.
  • Každá škola, ktorá chce žiadať o certifikát programu Zelená škola, musí mať schválený environmentálny                                                                               akčný plán (EAP) v prvom roku vybraného certifikačného obdobia.
  • EAP musí byť vypracovaný vždy na príslušné certifikačné obdobie. Nie je možné pracovať podľa EAP                                                                                     z minulých školských rokov - EAP musí byť aktualizovaný.
Čítať celý článok...
 
Škola zmeny PDF Tlačiť E-mail

                                                                                   alt                                                                         

Priateľské vzťahy so žiakmi, pozitívna zmena myslenia a správania, zmysluplne využitý čas, nadšenie
a optimizmus. To všetko sa spája so školami, ktoré sú súčasťou najväčšieho vzdelávacieho  ekoprogramu
na svete, programu Zelená škola.

Čítať celý článok...
 
Vianočná burza PDF Tlačiť E-mail
alt
 
POĎAKOVANIE firme CRH (Slovensko) a.s. PDF Tlačiť E-mail


Touto cestou sa chceme poďakovať firme CRH (Slovensko) a.s.  za finančný príspevok    v rámci grantového programu Náš Rohožník 2016.

Peňažný dar bol použitý na opravu Pohybovo-oddychového areálu, ktorý slúži  na spestrenie vyučovacích hodín telesnej výchovy, taktiež pre deti v školskom klube.

Žiaci ho využívajú na gymnastické cvičenia, kondičné a silové cvičenia i úlohy zamerané na správnu koordináciu pohybov, držanie tela, rovnováhy i na skúšku odvahy.

Fotoenlightened

 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 5 z 17