In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions
Home
Dopravné dopoludnie PDF Tlačiť E-mail
Piatok 11.október  patril Dopravnej výchove, ktorá je dôležitou prierezovou témou a neoddeliteľnou súčasťou vyučovania  na  1. stupni základných škôl. 


Deti  sa od rána venovali dopravným aktivitám. Pani učiteľky si pre deti pripravili dopravné prezentácie, kvízy, minitesty z pravidiel cestnej premávky, pracovali s literatúrou s dopravnou tematikou, čítali si príbehy o dopravných značkách, čím rozvíjali aj čitateľskú gramotnosť. Využili i dopravné edukačné
softvéry a dopravné CD  S Martinom na cestách, či Autoškola pre deti. Najdôležitejšou súčasťou dňa boli však praktické činnosti.  Porozprávali sme sa deťmi  o dôležitých telefónnych číslach,  o správnom privolaní záchrannej služby, polície a  hasičov.  Ukázali sme žiakom, čo má obsahovať
lekárnička, a  na aký účel slúži jej výbava. Predviedli sme  žiakom  ošetrenie ľahkých zranení, podanie prvej pomoci pri vdýchnutí cudzieho telesa, masáž srdca, či  resuscitáciu.  Žiaci si mohli všetko vyskúšať na modeloch a figurínach, ale i na svojich spolužiakoch, ktorým obviazali ,, ľahké zranenie“,  či zmerali krvný tlak.
                            
Na záver sa žiaci spolu s pani učiteľkami vybrali do terénu. Samozrejme aj na vychádzke sme použili dôležité reflexné vesty. V okolí školy sme pozorovali dopravné značky, dopravné prostriedky, učili sa správne chodiť po chodníku, prechádzať cez cestu, sledovali sme  dopravné situácie. Počas vychádzky sme  si obzreli policajnú, požiarnickú stanicu , zdravotné stredisko i lekáreň. 
Cieľom dopravného dopoludnia bolo hravou a zážitkovou formou viesť deti k prevencii bezpečnosti na cestách. 

 
alt   alt