In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions
Home
Rozhodnutie o udelení riaditeľského voľna PDF Tlačiť E-mail

  

Riaditeľka školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov    v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. udeľujem z organizačných  dôvodov žiakom ZŠ Rohožník riaditeľské voľno na deň  22.11.2019.
Zároveň Vám oznamujem, že v uvedený deň nebude v prevádzke  ŠKD ani školská jedáleň.

 

 
 Mgr. Marta Pfeilerová
 riaditeľka školy