In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions
Home
Deň Zeme PDF Tlačiť E-mail
Skončime so znečisťovaním prostredia plastmi – Deň Zeme 2018
Bolo to v roku 1970, keď vedci, hlavne ekológovia v USA ovplyvnení fotografickými snímkami
z kozmu, dokumentujúcimi krehkosť a zraniteľnosť Zeme demonštračne vyzvali ku spoločnému
celosvetovému úsiliu za ochranu Zeme. Krátko na to sa k ich zámeru pridala aj OSN a moderné
poňatie Dňa Zeme sa stalo každoročnou tradíciou. Význam tohto dňa začal vzbudzovať záujem
po celom svete a v roku 1990 ho oficiálne vyhlásili za Medzinárodný deň Zeme.
 
Často sme však svedkami toho, že dôraz na ochranu planéty a zodpovedného prístupu k životnému
prostrediu máme na pamäti len v tento deň. Zem si však zaslúži našu pozornosť a zvýšený záujem
verejnosti po celý rok a vážiť jej dary by sme si mali neustále. Až potom sa môžu témy ako ekológia
a trvalo udržateľný rozvoj presadiť v bežnom živote a priniesť očakávané výsledky.
Triedenie odpadov, šetrenie vodou a surovinami, skrášľovanie svojho okolia v súlade s prírodou, by
malo byť základom každej výchovy v škole aj doma.
 
Na našej škole sme oslávili Deň Zeme pracovne: vysádzaním byliniek v triedach, prípravou environ-
mentálnych násteniek, rýľovaním a úpravou školského pozemku na jarné vysádzanie.  Ďalšou úlohou
bolo po dohode s pánom starostom vyčistenie niektoré lokality v Rohožníku od odpadov,  ktoré naši
občania pri svojich potulkách po obci zanechávajú.
 
Pani učiteľka Karlová so žiakmi vytvorila peknú nástenku z farebných vrchnáčikov, z PET fliaš a
vyzdobila hlavnú žiacku chodbu s nadpisom Deň Zeme. Pani učiteľky Kalenská, Chvílová a Rudavská
spolu so 7.A a 7.B vyčistili úsek medzi cementárňou a potokom Rudavka, hlavne od plastov, ktoré ležali
ukryté v rastúcej tráve. Pani učiteľky Timčová, Címerová a Smreková zase vyzbierali odpady za želez -
ničnou stanicou smerom na ílovisko. Na školskom pozemku pracovali žiaci 9. A triedy a okolie pred uči-
teľským vchodom skrášľovala vysádzaním letničiek 8. A trieda. Aj žiaci prvého stupňa priložili svoju ruku
k dielu a zapojili sa do množstva aktivít v triedach a vonku.
 
Všetkým zúčastnením ďakujeme za spoluprácu a užitočne strávený čas a dúfame, že nápady a praco -
vitosť nebudú obchádzať našich žiakov, práve naopak, tento deň bude inšpiráciou aj pre iné dni v roku.

Foto enlightened