In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions
Home
Riaditeľské voľno PDF Tlačiť E-mail

Oznámenie o udelení riaditeľského voľna


Riaditeľka školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. udeľujem z organizačných  dôvodov žiakom ZŠ Rohožník riaditeľské voľno na deň 30.04.2018.

Zároveň Vám oznamujem, že v uvedený deň nebude v prevádzke  ŠKD ani školská jedáleň.

 
 
 
Mgr. Marta Pfeilerová
riaditeľka školy