In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions
Home
Rozhodnutie PDF Tlačiť E-mail
altaltalt
 
Usmernenie PDF Tlačiť E-mail
 
Domáce učenie PDF Tlačiť E-mail
                          
Vážení rodičia,
v tomto čase prichádzajú postupne žiakom úlohy z rôznych predmetov cez Edu page. Je dôležité, aby ich Vaše deti sledovali a následne aj riešili.
Úlohy sú určené pre žiakov na individuálne štúdium. V prípade, že niečomu nerozumejú alebo im nie je niečo jasné, nech kontaktujú svojho vyučujúceho e-mailom.
Odporúčame zdržiavať sa v domácom prostredí a dopoludnia venovať čas od 9:00 hod. do 13:00 hod. úlohám, kedy ich budú vyučujúci žiakom zadávať. Zároveň NEODPORÚČAME  zhromažďovať, realizovať návštevy, ...Je možné absolvovať prechádzky v prírode.
 
  V Rohožníku 12.03.2020                                                                                 Mgr.Marta Pfeilerová
                                                                                                                                    riaditeľka školy                                                                                                                                                                                                                      
 
Oznam PDF Tlačiť E-mail
 
Oznam PDF Tlačiť E-mail
Oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia krízového štábu, ktorý dnes t.j. 11.03.2020 zasadal v obci Rohožník, je prerušené vyučovanie aj prevádzka ŠKD, ŠJ v ZŠ Rohožník od 12. marca 2020 (t.j. štvrtok) do 18. marca 2020 (vrátane tohto dňa).

Ďalšie informácie Vám budú podané cez EduPage a budú uvedené aj na stránke školy.

vedenie školy
 
Preventívne opatrenia v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou PDF Tlačiť E-mail

Vážení rodičia,
v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou si  dovoľujeme posunúť informácie o potrebe dodržiavať niektoré preventívne opatrenia.

Ak ste sa vrátili z dovolenky z rizikových krajín napr. v severnom Taliansku alebo  ste prijali návštevu z týchto krajín, považujeme za dôležité upozorniť Vás, aby ste tejto téme venovali dostatočnú pozornosť. V prípade, že žiaci boli a vrátili sa v najbližšom období z oblastí, kde sa potvrdil koronavírus, musia tieto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.

Prosíme o dôsledne dodržiavanie všetkých odporúčaní hlavného hygienika SR.

Upozorňujeme Vás, že v prípade výskytu chrípkového ochorenia nechajte dieťa v domácom prostredí, aby sa zabránilo šíreniu chrípky a aby sa vylúčili aj všetky možné riziká.

Hlavný hygienik SR odporúča dodržiavať nasledovné preventívne opatrenia:• často si umývajte ruky mydlom a vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd, môžete použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu,• očí, nosa a úst sa nedotýkajte neumytými rukami,• zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša,• vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,• ak ste chorý, liečte sa doma,• zabráňte nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami,• 14 dní od príchodu z oblasti postihnutej novým koronavírusom je potrebné kontrolovať svoj zdravotný stav (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť)• v prípade klinických príznakov po návrate je potrebné vyhľadať lekára a informovať ho o cestovateľskej anamnéze.

Ak všeobecný lekár vysloví podozrenie z ochorenia spôsobeného novým koronavírusom 2019-nCoV (zodpovedne posúdi klinické a epidemiologické kritériá s dôrazom na cestovateľskú anamnézu), pacient bude riešený na príslušnom infektologickom pracovisku, ktoré určí ďalší postup liečby.

Vylúčenie z vyučovania žiakov, ktorí neprejavujú príznaky ochorenia len z dôvodu, že boli na pobyte v oblastiach postihnutých výskytom koronavírusu, nie je možné, ak žiak plní povinnú školskú dochádzku.

Kontakty prístupné pre verejnosť:
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.                                                                           telefónny kontakt: 0917 222 682
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave               telefónny kontakt: 0917 426 075

Ďakujem za spoluprácu.  
                                                                                                                                 Mgr.Marta Pfeilerová
                                                                                                                                        riaditeľka školy
 
 
 
Beh pre Riška PDF Tlačiť E-mail
alt
 
Karneval 2020 PDF Tlačiť E-mail
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt fašiangový karneval gif
Obdobie  od Troch kráľov do Popolcovej stredy sa  nazýva fašiangy. Vyznačujú sa  veselou zábavou, karnevalmi, zabíjačkami. Typické   pre  fašiangy sú  masky, ktoré v minulosti plnili skôr magicko-rituálnu funkciu. Úlohou  bolo chrániť ľudí pred zlom.                                                      
Čítať celý článok...
 
Pasovanie prvákov PDF Tlačiť E-mail
 
Kedysi sa pasovali rytieri, my dnes pasujeme našich statočných prváčikov.  11. 2. sa v  našej škole uskutočnila veľká udalosť- PASOVANIE PRVÁČIKOV.
Čítať celý článok...
 
Pasovanie prvákov PDF Tlačiť E-mail
alt
 
Polročné prázdniny PDF Tlačiť E-mail
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt gif prazdniny

Polročné prázdniny  budú v pondelok 3. februára 2020. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2020 (utorok).
 
Vianočná burza PDF Tlačiť E-mail
alt
 
Inak obdarení PDF Tlačiť E-mail
     
alt
Tretí december  -  Medzinárodný deň zdravotne postihnutých osôb pripomína, s akými problémami sa hendikepovaní ľudia stretávajú. Oslavuje sa od roku 1992, keď aj postihnutí ľudia dostali svoje práva.   Keďže i medzi nami máme "inak obdarených" spolužiakov, tento deň sme si pripomenuli spolu s nimi.
Čítať celý článok...
 
Mikulášsky beh zdravia PDF Tlačiť E-mail
alt
 
Deň otvorených dverí PDF Tlačiť E-mail
alt
 
EURÓPSKY TÝŹDEŃ ŠPORTU aj u nás PDF Tlačiť E-mail


Tradične, posledný septembrový týždeň patril EURÓPSKEMU TÝŹDŇU ŠPORTU. Triedni učitelia spolu so žiakmi absolvovali turnaje, turistické vychádzky, tanečné popoludnia, šantenie v prírode, aktívnu besedu s fyzioterapeutom Braňom Mišovičom, skákanie cez švihadlo s Vladom Liďákom.
Čítať celý článok...
 
Akcie 1.B triedy PDF Tlačiť E-mail
Čítať celý článok...
 
Riaditeľské voľno PDF Tlačiť E-mail

Riaditeľka školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov    v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. udeľujem
z organizačných  dôvodov žiakom ZŠ Rohožník riaditeľské voľno na deň  22.11.2019.


Zároveň Vám oznamujem, že v uvedený deň nebude v prevádzke  ŠKD ani školská jedáleň.

 

 
 Mgr. Marta Pfeilerová
 riaditeľka školy
 
VYHODNOTENIE JESENNÉHO ZBERU PAPIERA PDF Tlačiť E-mail
 
alt
I. stupeň
1. miesto – 4.A
2. miesto – 1.A
3. miesto – 3.A

II. stupeň
1.miesto – 5.B
2. miesto – 6.A
3. miesto – 7.A

SPOLU: 9319,5 kg


ĎAKUJEME!!!
 
 
Jesenný zber papiera PDF Tlačiť E-mail
alt
 
Dopravné dopoludnie PDF Tlačiť E-mail
Piatok 11.október  patril Dopravnej výchove, ktorá je dôležitou prierezovou témou a neoddeliteľnou súčasťou vyučovania  na  1. stupni základných škôl. 
Čítať celý článok...
 
Návšteva Synagógy v Rohožníku pri príležitosti 100. výročia Slovenského Červeného kríža PDF Tlačiť E-mail

Školský rok sa pomaly rozbehol a naši žiaci dostali možnosť spoznať prácu ľudí, ktorí pracovali pre Slovenský Červený kríž.
Čítať celý článok...
 
Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 PDF Tlačiť E-mail
alt
 
Zoznam doporučených pomôcok pre jednotlivé ročníky v školskom roku 2019/2020 PDF Tlačiť E-mail

Čítať celý článok...
 
Prechádzka históriou PDF Tlačiť E-mail
 Aj naša škola sa zapojila do Grantového programu Náš Rohožník a bola úspešná.  

Za získané finančné prostriedky sme zhotovili náučnú vitrínu pre našich obyvateľov

 ale aj pamätníkov z minulých školských rokov. Je tu zachytená história školy, 

so spomienkami na jej pedagógov, žiakov a ich aktivity. 

Je svedectvom doby keď atramentové perá,  zmizíky či verzatilky muselo mať 

v minulosti každé školou povinné dieťa.
 

Fotoenlightened


 
Slávnostné ukončenie školského roka 2018/19 PDF Tlačiť E-mail

alt

Milí žiaci, rodičia, priatelia našej školy,

srdečne vás pozývame na slávnostné ukončenie školského roka, ktoré sa uskutoční dňa  28. júna o 8.30 hod.

v átriu našej školy.

 
Zápalky v rukách detí PDF Tlačiť E-mail
alt
Čítať celý článok...
 
Zápis do 1.ročníka PDF Tlačiť E-mail
alt
Čítať celý článok...
 
Zber papiera_výsledky PDF Tlačiť E-mail
alt
alt
 
All stars school za street workout ihrisko PDF Tlačiť E-mail
alt
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 17